Blogs

We laten je graag inspireren door onze blog!

Navigeren van fileserver naar de cloud

De traditionele fileserver, ooit onmisbaar voor elke organisatie, voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen voor efficiëntie, samenwerking en veiligheid. De vraag is daarom niet langer óf je je aanpast, maar hoe je de transitie naar de cloud optimaal benut.

Vertraging in de implementatie van NIS2

De overheid meldt dat de implementatie van de NIS2-richtlijn in nationale wetgeving meer tijd vereist dan verwacht. De Nederlandse conceptwetsvoorstellen worden naar verwachting pas voor de zomer van 2024 gepresenteerd, waardoor de Europese implementatie-deadline van 17 oktober 2024 niet kan worden gehaald. Onderaan de blog vind je de volledige brief van het ministerie aan de Tweede Kamer.

Breng de structuur terug in je Microsoft Teams

Een slecht beheerde Microsoft Teams-omgeving veroorzaakt verwarring en inefficiëntie in je organisatie. Werknemers verspillen kostbare tijd aan het doorzoeken van talloze teams en kanalen op zoek naar de juiste informatie. Gelukkig kun je dit probleem oplossen.

Hoe voorkom je dat olifantenpaadjes je governance in gevaar brengen?

Medewerkers gebruiken alternatieve werkwijzen, ook wel bekend als olifantenpaadjes, om voorgeschreven werkprocessen sneller uit te voeren. Hoewel deze werkwijzen efficiëntie kunnen bevorderen, brengen ze ook cyberrisico’s met zich mee. Vaak zijn ze namelijk onbekend bij IT-beheerders, waardoor ze niet adequaat beveiligd zijn. Toch bieden alternatieve werkwijzen ook kansen. In deze blog ontdek je hoe je als organisatie deze werkwijzen integreert in je governanceplan en zo een efficiëntere én veiligere manier van werken creëert.

Dit is waarom een solide cybersecuritystrategie cruciaal is

Heb jij enig idee hoe kwetsbaar jouw organisatie is als het aankomt op cybercriminaliteit en datalekken? Cybercriminelen gebruiken inmiddels uiterst geavanceerde tools voor hun schimmige praktijken, en dat vertaalt zich ieder jaar weer in een toename van het aantal cyberaanvallen. En ook als gevolg van menselijke fouten komt gevoelige informatie – financiële gegevens, persoonlijke klantdata en bedrijfsgeheimen – onbedoeld ‘op straat’ te liggen, met alle gevolgen van dien.

Cybersecurity is geen luxe maar noodzaak voor organisaties van élke omvang

Feit: cybercrime is niet meer weg te denken uit het digitale landschap. Technologie ontwikkelt zich nu eenmaal in een razend tempo, en dat geldt helaas ook voor de vaardigheden van cybercriminelen. Hierdoor hebben we te maken met digitale bedreigingen die voortdurend evolueren. Maatregelen die eerder afdoende bescherming boden, zijn lang niet altijd effectief tegen de cyberrisico’s van vandaag. En omdat we in steeds grotere mate afhankelijk zijn van technologische hulpmiddelen, zowel zakelijk als privé, kan de impact van een cyberaanval enorm zijn.

Een security-assessment, hoe vaak moet je dat eigenlijk doen?

Regelmatig publiceren we blogs en artikelen over het doen van een security-assessment. Over hoe belangrijk dat is om inzicht te krijgen in de status van de cyberveiligheid van de organisatie, en voor het proactief aanpakken van het securitybeleid. Daarnaast hameren we er steeds op dat het doen van een assessment niet iets eenmaligs is, maar periodiek moet worden herhaald om vinger aan de pols te blijven houden en cybercriminelen steeds een stap voor te blijven.