Cybersecurity is geen luxe maar noodzaak voor organisaties van élke omvang

Feit: cybercrime is niet meer weg te denken uit het digitale landschap. Technologie ontwikkelt zich nu eenmaal in een razend tempo, en dat geldt helaas ook voor de vaardigheden van cybercriminelen. Hierdoor hebben we te maken met digitale bedreigingen die voortdurend evolueren. Maatregelen die eerder afdoende bescherming boden, zijn lang niet altijd effectief tegen de cyberrisico’s van vandaag. En omdat we in steeds grotere mate afhankelijk zijn van technologische hulpmiddelen, zowel zakelijk als privé, kan de impact van een cyberaanval enorm zijn.

Toch lijken veel organisaties niet te beseffen hoe kwetsbaar ze zijn. Soms zijn ze zich simpelweg niet bewust van de datalekken waar hackers misbruik van kunnen maken. Misschien denken ze dat cybercriminelen alleen interesse hebben in grote corporaties, en kleinere bedrijven dus geen risico lopen. Er spelen wellicht andere zaken die op dat moment belangrijker of urgenter zijn. Of cyberveiligheid wordt gezien als een ‘hoofdpijndossier’: waar moet je überhaupt beginnen?

De gevolgen van een datalek

En zo kan het zomaar gebeuren dat zo’n organisatie op een dag zélf slachtoffer wordt van een cyberaanval, met alle gevolgen van dien. Directe financiële gevolgen zoals het moeten betalen van ‘losgeld’ om de controle terug te krijgen over gehackte systemen, of een boete voor het niet naleven van de AVG en andere regulering rondom cyberbeveiliging en privacy. En ook indirecte kosten en omzetverlies door reputatieschade, operationele onderbrekingen, het lekken of verliezen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie of persoonlijke klantgegevens…

En dat is jammer, omdat het doorvoeren van de juiste maatregelen niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Dankzij de inzet van slimme tools kan iedere organisatie de cyberweerbaarheid vergroten en het risico op een datalekken verkleinen. Met de alsmaar toenemende kans op een cyberaanval en de enorme gevolgen ervan is nú het moment om dit probleem proactief aan te pakken!

Nulmeting

Stap één in het aanpakken van de cyberweerbaarheid van jouw organisatie is achterhalen waar de risico’s en kwetsbaarheden zich op dít moment bevinden. Een nulmeting dus. De beste manier om dit vast te stellen is door het doen van een risicoanalyse die de hele organisatie doorlicht op het naleven van een Zero Trust-beleid, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • Authenticatie – Gebruik je een sterke Multi Factor Authenticatie? Hoe minimaliseer je het risico van identiteitsinbreuk?
 • Toegangsbeleid – Hanteer je heldere beleidsregels voor acceptabele en adaptieve toegang voor resources?
 • Microsegmentatie – In hoeverre hanteert jouw organisatie een gedistribueerde segmentatie die ook individuele workloads isoleert?
 • Geautomatiseerde waarschuwingen en herstelacties – Worden deze middelen al ingezet om de gemiddelde tijd tussen aanval en reactie te minimaliseren?
 • Kunstmatige intelligentie en cloud-intelligence – Maakt jouw organisatie hier gebruik van om in real-time afwijkingen te detecteren en hierop te reageren?
 • Classificatie en bescherming van bedrijfsdata – Hoe bescherm je gevoelige data tegen blootstelling als gevolg van het ongeautoriseerd vrijgeven van gegevens uit computersystemen?

Een cybersecurity assessment is hiervoor de meest efficiënte methode, omdat deze potentiële risico’s blootlegt door middel van geautomatiseerde scans en analyses. Hiermee geeft het inzicht in de huidige cybervolwassenheid van de organisatie en de reikwijdte van de informatiebeveiliging. Met deze inzichten neem je op een goed geïnformeerde manier besluiten over het prioriteren van verbeteracties op het gebied van cybersecurity. Zo weet je zeker dat het beschikbare cybersecuritybudget op de best mogelijke manier wordt ingezet.

Cybersecurityplan

Welke acties zijn onmisbaar om de organisatie te beschermen tegen een cyberaanval? Feit is dat traditionele beveiligingsmaatregelen niet meer volstaan. Goede beveiliging is meer dan alleen het on-site inrichten van een veilig netwerk. In dit digitale tijdperk is een bredere en bovenal adaptieve strategie nodig die zich kan aanpassen aan de toenemende complexiteit en dynamiek van onze manier van werken. Een strategie die er rekening mee houdt dat medewerkers altijd en overal moeten kunnen werken, vanuit ieder apparaat. Het enige dat ze hoeven te doen, is inloggen op hun digitale werkplek. Dat brengt andere risico’s met zich mee en vereist een flexibele strategie, vertaald naar een effectief cybersecurityplan.

Zo’n cybersecurityplan is een must voor iedere organisatie, klein of groot. Het helpt onder andere bij:

 • Het identificeren en beperken van risico’s
 • Het beschermen van gegevens en netwerken
 • Het snel reageren op een cyberaanval en de impact ervan te beperken
 • Het opschonen van getroffen systemen
 • Het zo snel mogelijk weer operationeel maken van de organisatie
 • Het creëren van bewustwording en oplettendheid onder gebruikers

Periodieke risicoanalyse

Om flexibel en effectief mee te kunnen bewegen met de zich steeds ontwikkelende cyberrisico’s móét je als organisatie voortdurend op de hoogte blijven van je kwetsbaarheden. Digitale bedreigingen evolueren nu eenmaal voortdurend. Een eenmalig assessment biedt een gedetailleerde nulmeting van de huidige cybervolwassenheid en de mogelijke kwetsbaarheden en risico’s.  Periodieke assessment zijn vervolgens van cruciaal belang om vinger aan de pols te houden en voortdurend alert te blijven.

Het periodiek herhalen van het security assessment is een essentieel onderdeel van een gezonde beveiligingsstrategie. Het geeft een beeld van de ontwikkeling in de cyberbestendigheid van de organisatie als geheel en van de verschillende onderdelen van de infrastructuur. Zo kun je uiteenlopende beveiligingsrisico’s beheersen en blijf je nieuwe vormen van cybercrime voor, zónder dat dit de productiviteit belemmert.

Conclusie

Het risico op een cyberaanval wordt steeds groter, enerzijds doordat cybercriminelen met de dag vaardiger worden, en anderzijds doordat er een steeds grotere behoefte is om flexibel en dynamisch te werken. Ook de adoptie van nieuwe technologieën brengt risico’s met zich mee.

Omdat de impact van een aanval bovendien enorm ingrijpend kan zijn, is het nu belangrijker dan ooit voor íédere organisatie om inzicht te krijgen – en te houden! – in de risico’s en kwetsbaarheden, en een effectief cybersecurityplan op te stellen.

Stappenplan voor een betere cyberveiligheid

mockup whitepaper Security Assessment CSATIn onze whitepaper ‘Security Assessment: de eerste stap in cyberveiligheid’ gaan we dieper in op het belang van periodieke risicoanalyses. Hoe volwassen is jouw organisatie op het gebied van cyberveiligheid? Wat zijn de kwetsbaarheden en risico’s? Welke stappen kun je nemen om de veiligheid te verbeteren en waar zouden je prioriteiten moeten liggen? Concrete, bruikbare informatie die jij meteen kunt toepassen.


Online adviesgesprek (20 minuten) via Teams

Vrijblijvend een afspraak maken