Dit is waarom een solide cybersecuritystrategie cruciaal is

Heb jij enig idee hoe kwetsbaar jouw organisatie is als het aankomt op cybercriminaliteit en datalekken? Cybercriminelen gebruiken inmiddels uiterst geavanceerde tools voor hun schimmige praktijken, en dat vertaalt zich ieder jaar weer in een toename van het aantal cyberaanvallen. En ook als gevolg van menselijke fouten komt gevoelige informatie – financiële gegevens, persoonlijke klantdata en bedrijfsgeheimen – onbedoeld ‘op straat’ te liggen, met alle gevolgen van dien.

Het probleem is dat we als maatschappij steeds afhankelijker worden van technologie om online zaken te kunnen doen. Dat maakt ons – zowel ondernemingen als individuen – ontzettend kwetsbaar. En toch is dat besef er lang niet altijd.

Nog te vaak wordt het risico op een aanval en de gevolgen die dit met zich meebrengt onderschat. Hoewel veel bedrijven al robuuste plannen hebben op het gebied van dataveiligheid, is er nog altijd een nóg groter aantal dat zichzelf simpelweg niet vatbaar beschouwt voor een cyberaanval.

In dit artikel leggen we aan de hand van de 5 meest relevante aspecten uit waarom het ontwikkelen van een cybersecuritystrategie cruciaal is voor optimale gegevensbescherming, zowel voor grote als kleine organisaties.

1.  Kwetsbaarheden

Standaard antivirussoftware en firewalls volstaan allang niet meer in de strijd tegen cybercriminaliteit en datalekken. Omdat de technieken en tactieken van hackers zich in een razend tempo ontwikkelen, worden ze steeds weerbaarder tegen conventionele cyberverdediging. Zelfs de best beveiligde netwerken kunnen kwetsbaarheden bevatten.

Uit forensisch onderzoek bij bedrijven die slachtoffer werden van een hack bleek dat de cybercriminelen vaak binnenkwamen via een IT-middel waarvan men ten onrechte dacht dat het beschermd werd. Achteraf bleek dat er geen beveiligingsoplossing actief was of dat patches ontbraken om de kwetsbaarheden te ‘dichten’, waardoor hackers een gemakkelijke ingang hadden.

Als je weet waar de kwetsbaarheden liggen is het een stuk gemakkelijker om ze te minimaliseren. Juist daarom is het cruciaal om een solide cybersecuritystrategie te ontwikkelen waarmee je de risico’s kunt beperken en je zo goed mogelijk kunt wapenen tegen een aanval of datalek.

2.  Wetgeving en bewustwording

Ook overheden over de hele wereld besteden steeds meer aandacht aan cybercriminaliteit. Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 zijn organisaties in de EU bijvoorbeeld verplicht om zich houden aan de wet- en regelgeving voor het gebruik van persoonsgegevens.

Daarnaast is er sinds januari 2023 een nieuwe Europese cybersecuritywet van kracht, de NIS2, waarbij NIS staat voor ‘netwerk- en informatiesystemen’. Deze nieuwe wet verhoogt de cybersecurity-eisen door heel Europa en merkt meer organisaties aan als essentieel bedrijf, die daardoor moeten voldoen aan hogere eisen. Databeveiliging staat dus steeds hoger op de agenda en dat heeft er alles mee te maken dat cybercriminaliteit – helaas – in de lift zit.

Een goede cybersecuritystrategie helpt bedrijven aan deze verplichtingen te voldoen. Maar dat niet alleen. Het ontwikkelen van een cyberbeveiligingsstrategie creëert ook als vanzelfsprekend een bewustwording die onmisbaar is voor compliance. Een actieplan als dit helpt je als organisatie om op de hoogte te blijven van best practices en te voldoen aan de normen binnen de branche. Het geeft je inzicht in de kwetsbaarheden, zodat je effectief kunt ingrijpen en bijsturen.

3.  Gerichte aanpak

Een cybersecuritystrategie helpt je om gerichte maatregelen te nemen in plaats van met losse flodders te schieten. Want geen enkele organisatie is hetzelfde: ieder bedrijf heeft zijn eigen kwetsbaarheden en zwakke plekken. Op basis van een solide strategie en risicoanalyse kun je bepalen welke maatregelen voor jouw organisatie belangrijk zijn en welke aanpak het meest effectief is. Zo weet je zeker dat je het beschikbare securitybudget optimaal inzet, zonder overcompensatie.

Ook al biedt geen enkele aanpak 100% zekerheid, een effectieve cybersecuritystrategie zorgt wel degelijk voor maximale veiligheid en veerkracht. Het helpt organisaties om:

  • mee te bewegen met ontwikkelingen in de wereld van dataprotectie en cybercrime,
  • vertrouwelijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en diefstal,
  • een plan van aanpak te bieden om het risico op een aanval of een datalek door een menselijke fout te minimaliseren.

Een effectieve cybersecuritystrategie is dan ook een ‘levend’ document, dat voortdurend verandert aan de hand van technologische ontwikkelingen, nieuwe inzichten en best practices.

4.  Kosten en imagoschade 

Vaak wordt gekeken naar de directe en indirecte gevolgen van een cyberaanval. Naar de enorme kosten die dit met zich meebrengt bijvoorbeeld. De kosten van het ‘losgeld’ dat moet worden betaald om weer toegang te krijgen tot gehackte systemen. Maar ook de kosten die gepaard gaan met dataverlies, met het herstellen van systemen, en de impact op bedrijfsprocessen die een aanval met zich meebrengt. Onderzoek1) heeft aangetoond dat organisaties in 2021 na een ransomware-aanval gemiddeld tweeëntwintig dagen last hadden van operationele downtime als direct gevolg van de aanval. Reken maar uit!

De directe kosten geven natuurlijk nog maar een deel van de impact weer. Wat te denken van de reputatieschade die je als organisatie oploopt als blijkt dat gevoelige klantgegevens op straat liggen? Klanten en businesspartners zijn helaas niet erg vergevingsgezind als het aankomt op dit soort ‘onzorgvuldigheden’. Ze vertrouwen erop dat hun gegevens veilig zijn bij jouw bedrijf, en wanneer dit vertrouwen wordt geschonden leidt dit vaak tot zakelijk verlies en soms zelfs rechtszaken.

Een solide cybersecuritystrategie kan de impact van een aanval beperken en de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten waarborgen, Bovendien draagt het bij aan het vertrouwen van (potentiële) klanten. Voor sommige werkzaamheden zijn cyberveiligheidsprotocollen vereist, bijvoorbeeld voor overheidscontracten. Maar zelfs als dat niet het geval is, kan een dergelijke strategie concurrentievoordeel opleveren, omdat dit het klantvertrouwen vergroot.

1) Statista

5.  Proactief en efficiënt

Een ander aspect dat een cybersecuritystrategie zo cruciaal maakt, is dat het organisaties niet alleen helpt om hun data en systemen te beschermen, maar dat het hen voorbereidt op een mogelijke aanval. Het proactief aanpakken van cyberveiligheid in beleid, procedures, tools en training draagt bij aan vroege detectie en een snelle en effectieve respons. Dit verkleint de kostenimplicaties en helpt de reputatieschade te beperken.

Dankzij de combinatie van een reeks basisregels en doorlopende monitoring ben je als organisatie bij uitstek in staat om ongewone of afwijkende activiteit op te sporen. En als iedere medewerker precies weet wat er van hem of haar wordt verwacht als de organisatie onverhoopt doelwit wordt van een ransomware-aanval, kan er razendsnel worden gereageerd.

Het opstellen van een draaiboek is dan ook een essentieel onderdeel van een cybersecuritystrategie. Het is een gedetailleerd stappenplan dat alle medewerkers kunnen volgen om ervoor te zorgen dat het bedrijf zo veilig en compliant mogelijk is. Omdat dit het risico op beveiligingsincidenten verkleint en de gevolgen van een eventuele aanval beperkt, leidt het bovendien tot grotere efficiëntie en productiviteit van het bedrijf.

Tot slot

Een cybersecuritystrategie is onmisbaar voor organisaties van welke grootte dan ook. Het helpt risico’s te verkleinen en kosten te verminderen, en leidt tot grotere efficiëntie en productiviteit. Het biedt structuur en duidelijkheid om de securityinfrastructuur te versterken en ervoor te zorgen dat deze dynamisch meebeweegt met nieuwe ontwikkelingen. En hoewel de toekomst onvoorspelbaar is, zorgt een goed doordachte cybersecuritystrategie voor de gemoedsrust dat je optimaal bent voorbereid op welk securityincident dan ook.

Stappenplan voor een betere cyberveiligheid

mockup whitepaper Security Assessment CSATIn onze whitepaper ‘Security Assessment: de eerste stap in cyberveiligheid’ gaan we dieper in op het belang van periodieke risicoanalyses. Hoe volwassen is jouw organisatie op het gebied van cyberveiligheid? Wat zijn de kwetsbaarheden en risico’s? Welke stappen kun je nemen om de veiligheid te verbeteren en waar zouden je prioriteiten moeten liggen? Concrete, bruikbare informatie die jij meteen kunt toepassen.

Wil je hierover meer weten?

 

Contact

Ben je benieuwd naar de securitystatus van jouw organisatie en heb je behoefte aan een concreet actieplan om de cyberveiligheid te verbeteren? Kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Laat het ons weten! Onze experts helpen je graag op weg.

Welke oplossing voor jouw organisatie ook de beste is, het resultaat blijft hetzelfde: we detecteren, identificeren en reageren op alle digitale bedreigingen en zorgen dat het beheer simpel en overzichtelijk blijft. De juiste mate van veiligheid, zónder ‘overkill’.


Online adviesgesprek (20 minuten) via Teams

Vrijblijvend een afspraak maken