Hoe NIS2-ready is jouw organisatie? Laat CSAT het ontrafelen. 

Met de introductie van NIS2, De EU-richtlijn voor het verbeteren van digitale weerbaarheid, staan organisaties voor de uitdaging hun security op peil te brengen.  Wat vraagt NIS2 nu van ons en hoe vertalen we dit door in acties? Deze vragen krijgen wij sinds de introductie van NIS2 en terecht, het beleid kan verwarring scheppen. Lees verder om erachter te komen hoe wij dit oplossen met CSAT. 

Cybersecurity is een continu proces 

Cybersecurity is geen eenmalige klus. Je IT-omgeving evolueert constant, het is cruciaal om continu de status en zwakke punten te monitoren. NIS2 stelt organisaties verantwoordelijk voor het vergaren van inzicht in de huidige status van hun cybersecurity.  Dit inzicht stelt je IT-afdeling in staat om gericht actie te ondernemen, hackers een stap voor te blijven terwijl je aan jouw NIS2 compliance werkt. Let wel op: Alle aspecten van je IT-omgeving verdienen aandacht; je bent immers zo sterk als je zwakste schakel.  

De kans dat jouw organisatie wordt aangevallen is 1 op 5. 

Volgens Rabobank is de kans op een cyberaanval 1:5 voor organisaties. (Bescherm Je Tegen Cyberincidenten – Rabobank, z.d.) Daarnaast zijn het aantal cyberaanvallen fors gestegen sinds 2019. Het is dan ook niet meer de vraag of je een cyberaanval kan verwachten maar wanneer 

Veel organisaties ontdekken pas hoe hun beveiliging ervoor staat als het al te laat is, met alle gevolgen van dien voor zowel het bedrijf als de consumenten. NIS2, een richtlijn die zich richt op het verbeteren van de algehele IT-netwerkveiligheid, is hierop het antwoord. 

NIS2: Een stappenplan naar cybersecurityvolwassenheid

NIS2 staat voor Network and Information Security en is ontworpen om de cybersecurityvolwassenheid van organisaties te verhogen.  

De zorgplicht van NIS2 vereist dat organisaties hun securitystatus in kaart brengen en vervolgens een verbeterplan opstellen. Maar hoe breng je de cybersecuritystatus van je organisatie duidelijk in kaart? En hoe zorg je ervoor dat je verbeterplan tegemoetkomt aan de eisen die NIS2 stelt? 

Hier komt CSAT om de hoek kijken. Onze Cyber Security Assessment Tool helpt organisaties al jaren door met geautomatiseerde scans van de IT-infrastructuur zeer snel inzichtelijk te maken waar mogelijke securitygaten zitten. CSAT beschikt daarnaast over een security vragenlijst die gebaseerd is op het Center for Internet Security (CIS) framework, een internationaal erkend security raamwerk met 18 security onderwerpen die voor iedere organisatie van belang zijn.  

NIS2 bevat een tiental zogenaamde ‘Measures’. Door de ingebouwde mapping van de CIS-controls naar de NIS2 Measures, verschaft CSAT  gedetailleerd en snel inzicht in de cybersecuritystatus van je organisatie én hoe deze zich verhoudt tot de NIS2-richtlijnen.  

  Door de ingebouwde mapping van de CIS-controls naar de NIS2 Measures, verschaft CSAT gedetailleerd en snel inzicht in de cybersecuritystatus van je organisatie én hoe deze zich verhoudt tot de NIS2-richtlijnen.

Naast het bieden van inzichten over je compliance niveau ten opzichte van NIS2, genereert CSAT een concreet actieplan om de cyberveiligheid van je organisatie verder te verbeteren. Hiermee zet je niet alleen stappen richting betere naleving van NIS2, maar anticipeer je ook proactief op potentiële cyberdreigingen. 

Zet CSAT in als je navigatietool door de NIS2-richtlijnen en til de cyberveiligheid van je organisatie naar een hoger niveau. Voor meer informatie of om een afspraak te maken met een van onze consultants, staan we voor je klaar. 

Wil je weten hoe dit in de praktijk eruitziet? Plan dan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.