Blogs

We laten je graag inspireren door onze blog!

Het eerste telefoontje is jouw startschot

Hebt u er wel eens bij stil gestaan dat de zorg voor jouw cliënt al begint bij het eerste telefoontje of bij de melding door het Zorgkantoor? Vanaf dat moment ben jij dossierhouder en ben jij verantwoordelijk voor het organiseren van passende zorg. De zorg start dus niet pas op het moment dat de client in zorg komt, maar al ver daarvoor.

Snel aan de slag met CRM? Maak er een spelletje van door gamification

Na de implementatie van CRM is het niet vanzelfsprekend dat CRM direct succesvol wordt ingezet. Het succes staat of valt met de adoptie door gebruikers. Een CRM systeem brengt veranderingen met zich mee in de organisatie en de manier van werken. Hoe krijg je je medewerkers zover dat ze echt met het nieuwe CRM-systeem gaan werken? Met gamification, een innovatieve adoptiestrategie die het werk ook nog eens leuker maakt.

2. Key Account Team succesvol door CRM

In een Key Account Team hebben medewerkers verschillende rollen en taken. Zij werken samen voor dezelfde klanten en zij gebruiken dezelfde gegevens en documenten. Het is daarom belangrijk dat zij in één CRM-systeem werken. Het zorgt ervoor dat iedereen zijn functie optimaal kan uitoefenen en dat de onderlinge taken goed worden afgestemd. Maar hoe kom je nu tot zo’n harmonieus geheel?

Microsoft Power BI

Rapportages maken met Microsoft Power BI

In het eerste Power BI blog bekeken we het brede scala aan mogelijkheden van Power BI om databronnen te ontsluiten en businessvragen hiermee te beantwoorden. Ook hebben we laten zien hoe je data uit bronsystemen kunt ontsluiten, bijeenbrengt en modelleert om een goede basis te verkrijgen voor het kunnen maken van waardevolle rapportages en dashboards. In dit tweede blog gaan we kijken hoe je daadwerkelijk een Power BI rapportage maakt.

Digitaal vergaderen in Office 365

Echt digitaal vergaderen in Office 365 met Meeting 365

Even digitaal overleggen via Skype is ideaal. Maar vergaderen omvat veel meer dan alleen communiceren. Het gaat ook om het voorbereiden en het afhandelen van taken en beslissingen achteraf. En dat zijn precies zaken waar diensten zoals Microsoft Teams en Skype niet in voorzien. Reden voor QS solutions om hier een eigen oplossing voor te maken die aansluit bij de werkvloer.

Qare365 CRM voor zorgaanbieders

Reputatie 2.0 door optimale bereikbaarheid

Niemand hoeft jou te vertellen hoe inefficiënt het is als jouw cliëntcontactcentrum niet goed bereikbaar is. Hoe frustrerend het is, zowel voor jouw cliënten als medewerkers, als keer op keer hetzelfde verhaal moet worden afgestoken, omdat de registratie niet op orde is. Wat we je wél graag vertellen, is dat er een heel eenvoudige manier is om het wel goed te doen.