Blogs

We laten je graag inspireren door onze blog!

Identity management

BIC (Baseline Informatiebeveiliging Corporaties): richtlijnen voor woningcorporaties

In 2016 werd de Baseline Informatiebeveiliging Corporaties (BIC) gelanceerd. Hiermee krijgen woningcorporaties richtlijnen om datalekken te voorkomen en hun informatiebeveiliging te verbeteren. Naast deze richtlijnen is het noodzaak om vanaf 25 mei 2018 te voldoen aan de GDPR-wetgeving. In deze blog bekijken we het belang van BIC en hoe woningcorporaties stappen kunnen zetten richting compliance aan GDPR.

Role Based Access Control

Efficiënt historische vervuiling schonen bij een RBAC-traject

Bij het starten van een RBAC-traject kom je al snel historische vervuiling in het rechtendomein tegen, in de vorm van oude domeinen, bestanden en groepen. Het lijkt logisch om dat eerst te schonen voordat je met RBAC begint, zodat je met een schone lei kunt beginnen. Maar onderdruk die neiging juist, want het proces en de tooling van RBAC maken het aanpakken van vervuiling veel gemakkelijker en overzichtelijker.

Team member D365 CE

Hoe past het intranet in Office 365?

Veel bedrijven gebruiken SharePoint momenteel voor het maken en beheren van een intranetportaal. Maar nu Microsoft Office 365 steeds meer uitbreidt met allerlei functionaliteiten voor informatie en nieuws, schieten er nieuwe vragen omhoog. Gaat Office 365 SharePoint vervangen als kanaal voor intranet? Is er straks nog wel een intranet? In dit blog neem ik een blik op de huidige ontwikkelingen bij Microsoft en de toekomstige positie van het intranet in Office 365.

Samenwerkplek

Hoe helpt Office 365 mijn werk eenvoudiger te maken?

Geleidelijk aan maken kennisintensieve organisaties de overstap naar de cloud. De eigen servers worden online services. Maar als kenniswerkers kampen we nu met een grote bak aan informatie en allerlei toepassingen waarin je je eigen weg moet vinden. Zeker in grote organisaties. Om je werk eenvoudiger te maken, bekijken we de concrete toepassing van machine learning in Office 365.

Role Based Access Control

Een IAM-traject omvat meer dan alleen ICT

Identity & Access Manamagent (IAM) wordt lang niet voldoende op waarde geschat. Je wordt pas echt bewust van het belang van IAM wanneer het niet goed werkt of een auditor wijst op de risico’s. IAM zit onder de motorkap. Daardoor krijgen IAM-trajecten niet altijd het budget of de aandacht die nodig is. Vooral de impact op de werknemers en de organisatie wordt onderschat, terwijl dat de cruciale factor is voor de succesvolle implementatie van IAM.

Dynamics CRM

Self-service als verlengstuk voor CRM

Met de komst van Dynamics 365 zijn nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen. Een van deze nieuwe functionaliteiten is een standaard portaaloplossing die data uit het systeem beschikbaar kan maken voor derden. Hiermee komen allerlei self-service mogelijkheden beschikbaar voor klanten, partners en werknemers. We bekijken de standaard portals van Microsoft en de kansen die het uw onderneming biedt.

Microsoft bedrijfsdata

Identiteits- en toegangsbeheer voor klanten met Azure B2C

Als consument verwacht je bij een bedrijf dat je je snel en eenvoudig kunt aanmelden, inloggen en je gegevens wijzigen. Achter de schermen vergt dat de nodige inspanningen, vooral bij grote consumentenbedrijven met een diversiteit aan applicaties en systemen. Met name door het privacy- en veiligheidsaspect komt Consumer Identity & Access Management (CIAM) steeds hoger op de ICT-agenda. We bekijken daarvoor de toepassing van Microsoft’s oplossing Azure AD B2C voor CIAM.