Blogs

We laten je graag inspireren door onze blog!

SharePoint

Wat wordt de nieuwe rol van SharePoint in de digitale werkplek?

De ontwikkelingen rondom SharePoint leken een tijd stil te liggen. Er werd zelfs getwijfeld aan de toekomst van SharePoint. Tot Microsoft op 4 mei de nieuwe SharePoint functionaliteiten in Office 365 presenteerde en sindsdien staat er een nieuwe SharePoint knop gebroederlijk naast de Office 365 knop. Maar hoe kun je als SharePoint gebruiker deze nieuwe ontwikkelingen bij Microsoft interpreteren? En wordt Office 365 de opvolger van SharePoint? We bekijken de nieuwe rol van SharePoint voor organisaties in een breed perspectief. 

Role Based Access Control

Role Discovery & Role Mining – hoe doe je dat?

Om de toegang tot de IT-systemen beter en veiliger te regelen, heb je gekozen voor toegangsbeheer op basis van de rol die iemand in jouw organisatie heeft. In ICT jargon Role Based Access Control, of kortweg RBAC. Hoe pak je het nu verder aan? We bekijken de praktische invulling van RBAC met role discovery en role mining in vijf stappen: van het analyseren van de organisatie tot het creëren van draagvlak en zorgen voor continuïteit.

Yammer integratie in SharePoint

Een newsfeed werkt het beste om vanuit SharePoint beter samen te werken en de stroom e-mail te verminderen. Yammer biedt hiervoor verreweg de beste functionaliteiten. Alleen levert Microsoft geen volledige integratie tussen zijn producten en is de huidige SharePoint newsfeed niet toekomstbestendig. We bekijken de drie beschikbare opties om Yammer en SharePoint te integreren.

Newsfeeds in SharePoint: Yammer of …?

E-mail is bij veel bedrijven nog het voornaamste communicatiemiddel intern. Ondanks de vele mails die maar heen en weer blijven gaan bij discussies of projecten. Gelukkig zijn newsfeeds in opkomst. Niet alleen om de mails te beperken maar omdat het samenwerken zoveel gemakkelijker maakt. Als SharePoint gebruiker vraag je je nu wellicht af: is Yammer daar wel geschikt voor? Een goede vraag, zeker gezien de perikelen rondom Yammer en nu Microsoft recent LinkedIn overnam. Wat kun je nu het beste doen als je wil starten met newsfeeds in SharePoint?

The Future of SharePoint

Op woensdag 4 mei organiseerde Microsoft het online evenement The Future of SharePoint. Voor zowel SharePoint professionals als kerngebruikers een spannende dag waarbij de visie en plannen van het platform bekend werden gemaakt. De afgelopen jaren is er veel gespeculeerd over de toekomst van SharePoint. Vooral met de komst van Office 365 en de daarbij horende services als Delve en de Video Portal, leek de veelomvattende rol van SharePoint steeds meer op de achtergrond te raken. Echter, niets is minder waar! Het ‘nieuwe’ SharePoint is belangrijker dan ooit.

Informatie-uitwisseling noodzakelijk om juiste hulp te verlenen

Opnieuw is er een datalek waarbij privacygevoelige gegevens zoek zijn geraakt op een USB stick. Ditmaal is GGD IJsselland een USB-stick met cliëntgegevens kwijt geraakt nadat deze per post is verstuurd. Zorgverleners staan iedere dag voor een lastige keuze. Om de juiste hulp te verlenen is informatie-uitwisseling noodzakelijk. Echter, regelgeving schrijft voor dat die informatie niet zomaar gedeeld mag worden. Wachten totdat de IT afdeling een beveiligde samenwerk-omgeving heeft opgetuigd is er niet bij. De cliënt heeft nu hulp nodig en de medewerker heeft geen tijd om te gaan wachten op de juiste beveiligde omgeving.

Team member D365 CE

Het einde van Citrix in zicht?

Het is misschien wat vreemd om dit onderwerp aan te treffen in mijn blogs. Wat heb je als SharePoint en Office 365 specialist nu te maken met Citrix? Toch voel ik mij geroepen om aan de discussie ‘De toekomst van Citrix’ mijn steentje bij te dragen. De reden hiervoor is dat wij vanuit het Microsoft kamp meer en meer de browser als de gebruikersinterface zien. Minder Windows applicaties, en daardoor ook minder de noodzaak om deze via Citrix aan te bieden.

Microsoft Enterpirse Mobility Suite

“Trusted Collaboration” de sleutel in het digitale tijdperk

De opkomst van digitale communicatie is niet meer te stoppen, we bevinden ons middenin het digitale tijdperk. De ontwikkelingen van technologie zet markten op zijn kop. Met de huidige technische bouwblokken zullen nog veel innovaties volgen.Informatietechnologie breekt bestaande manieren van werken en businessmodellen open. Co-creatie en crowd-funding zijn nieuwe bronnen voor inspiratie, innovatie en differentiatie. Daarnaast is transparantie de sleutel van de toekomst. Transparantie naar klanten, werknemers en leveranciers. De maatschappij verlangt ernaar, in politiek en in het bedrijfsleven. Dat schandalen nu veel aan het licht komen geeft aan dat we ermee bezig zijn.

SharePoint

10 succesfactoren van gebruikersadoptie en SharePoint

Er is maar één echte vraag om te bepalen of een SharePoint project is geslaagd. En dat is of het projectgroep is gelukt alle medewerkers met plezier met SharePoint te laten werken en de mogelijkheden volop te laten benutten. Om dit te bereiken moet de techniek vlekkeloos en snel werken. Maar belangrijker nog is dat de werking van SharePoint is afgestemd op de behoefte van de gebruikers, zodat de gebruikers er dagelijks mee werken, productiever zijn en beter samenwerken. Hieronder de 10 succesfactoren voor de gebruikersadoptie van SharePoint.