Wie niet wil bezuinigen, moet zorgen voor meer inkomsten

Natuurlijk, het is een logische reactie op mindere tijden en tegenvallers: minder geld uitgeven ofwel bezuinigen. Maar… zou het niet logischer zijn om te zorgen voor meer inkomsten?

Van minder naar meer

De eerste reactie op aankondigingen van minder budgetten voor de zorg is het reduceren van personeelskosten en het beperken van uitgaven. Maar je kunt ook op zoek naar manieren om met de huidige organisatie meer geld te verdienen. Hoe? Dat lees je hieronder.

Hoge bezetting

Voor verhoging van de omzet is het belangrijk dat de ‘herberg’ vol zit. Een zo hoog mogelijke bezettingsgraad garandeert dat bedden, kamers, appartementen en werkuren efficiënt kunnen worden benut. Ieder uur dat een bed leegstaat, kost de organisatie geld. Bovendien moeten cliënten onnodig lang wachten tot zij geholpen worden.

Kortere wachtlijsten

Toch wordt bijvoorbeeld bij verzorgings- en verpleeghuizen of huizen voor beschermd wonen nog niet goed genoeg geanticipeerd op aanstaande verhuizingen of een leegkomende plek. Medewerkers van cliëntservicepunten zien pas op het moment van verhuizing dat een bed of kamer vrij komt. Dan pas begint de zoektocht naar een cliënt met een passende zorgvraag. Op die manier zijn plekken onnodig lang onbezet. Door eerder te signaleren dat er een plek vrijkomt, kan hierop worden geanticipeerd en kan een cliëntservicepunt direct aan de slag om de lege plek op te vullen. Oftewel zorgen voor meer inkomsten en kortere wachtlijsten.

Oplossing voor jou

Qare 365 biedt jou die mogelijkheid. Het systeem biedt ten eerste een helder en actueel overzicht van de wachtlijst. Wie staan er op? Wat zijn hun wensen en voor welk type zorg staan zij ingeschreven? Op het moment dat bekend wordt dat bijvoorbeeld een bewoner zal verhuizen, kan de betreffende locatiemanager of zorgmedewerker deze informatie invoeren in het systeem; op de openplekkenlijst, waarop ook plekken staan die op termijn vrijkomen. Medewerkers van het cliëntservicepunt kunnen direct de persoon met de juiste zorgvraag benaderen voor de vrijkomende plek. Een slim matchingsmechanisme helpt om de juiste persoon of personen op de wachtlijst op basis van objectieve criteria te selecteren.

Als je eerder aan het cliëntservicepunt doorgeeft wanneer er plekken vrijkomen, laat je geen kansen meer liggen. De capaciteit is er en de kosten stijgen niet als je deze optimaal benut. Dus het beste dat je kunt doen is het nastreven van een volledige bezetting. Minder bezuinigen, meer geld verdienen en meer cliënten van dienst zijn. Dat is nog eens een win-win-situatie.

Jochem Dijs | +31 33 7122160 | jochemd@qssolutions.nl


Qare365 CRM voor zorgaanbieders

Qare 365 voor intakemanagement

Iedere cliënt is uniek en waardevol. Laat u dat vanaf het eerste contact merken? Uw intentie is goed; met Qare 365 zorgt dat u het waar maakt. Weten hoe? Lees meer over Qare 365!

Meer weten over Qare 365