Implementatie

‘Onze bewezen implementatie methode’

QS solutions implementeert software conform een Agile (SCRUM) aanpak. Deze methode wordt vaak gebruikt voor software implementatie projecten waar het eindresultaat nog niet geheel duidelijk is, waar gewerkt wordt in een multidisciplinair team en waar samenwerking tussen leverancier en de afnemer zeer belangrijk is.

Het belangrijkste aspect van de Agile methodiek is het werken in korte iteratieve ‘sprints’ om werkende functionaliteit op te leveren. Hiermee kunnen eindgebruikers al in een vroeg stadium de functionaliteit beoordelen en eventueel kleine aanpassingen (laten) maken. Deze implementatie methode heeft de flexibiliteit om met wijzigende eisen en wensen om te gaan.

QS solutions heeft een Agile methode ontwikkeld die geschikt is voor implementaties van SharePoint. Een grafisch overzicht van de project aanpak van QS solutions wordt hieronder afgebeeld:

Implementatie, en vooral adoptie, van SharePoint is een samenwerking tussen leverancier, IT verantwoordelijke bij de klant en de eindgebruikers. Om deze reden besteed QS solutions veel aandacht aan de rollen en verantwoordelijkheden van de klant. Hieronder treft u een beknopte omschrijving van de verschillende rollen/verantwoordelijkheden.

Opdrachtgever

De Opdrachtgever is een management vertegenwoordiger van de organisatie en is verantwoordelijk voor het op te leveren resultaat. De Opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor de Features lijst en neemt de eindbeslissing over welke features in welke sprints ontwikkeld worden.

Kerngebruikers

Kerngebruikers zijn toekomstige eindgebruikers die goed op de hoogte zijn van de werkprocessen in hun organisatieonderdeel en geven belangrijke input voor de functionaliteit die geïmplementeerd gaat worden. Een belangrijke activiteit van de kerngebruikers is om, na live gaan, te fungeren als ambassadeurs en aanjagers van gebruik van het nieuwe Samenwerk Portaal. Samen met consultants van QS solutions, vormen de kerngebruikers het OntwikkelTeam. Wij verwachten tussen de 4 en 6 kerngebruikers nodig te hebben tijdens het project.

Ontwikkelteam

Het ontwikkelteam bestaat uit QS solutions consultants en/of ontwikkelaars en medewerkers van de organisatie – kerngebruikers. Het ontwikkelteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleveren van de juiste functionaliteit. In de praktijk, leveren de kerngebruikers de gewenste functionaliteit aan, QS solutions configureert en ontwikkelt dit, en de kerngebruikers beoordelen en accepteren de opgeleverde functionaliteit.

Project Manager

Zowel de organisatie als QS solutions zullen een Project manager benoemen die verantwoordelijk is voor de operationele zaken in het project. De Project Manager van QS solutions is verantwoordelijk voor het beschikbaar maken van de juiste QS solutions medewerkers in overeenstemming met de planning. De Project Manager van de organisatie maakt de benodigde medewerkers en resources van de klant beschikbaar. De QS solutions projectleider rapporteert over voortgang en issues aan de projectleider van de organisatie en de Project Manager van de organisatie rapporteert aan de Opdrachtgever.

Lead Consultant

De Lead Consultant is een medewerker van QS solutions. Hij/zij werkt mee aan het ontwikkelen van de oplossing, maar is ook verantwoordelijk voor het behouden van het overzicht en ervoor zorgen dat alle elementen (integraties, configuratie, maatwerk) passen in de architectuur en de gekozen configuratie. De Lead Consultant is meestal ook degene die de workshops heeft uitgevoerd en de Change Management ondersteuning levert tijdens het project.

Features lijst

De Features lijst is een lijst van de functionele eisen en wensen van de organisatie die beschreven worden als “Use Cases”. Elke Use case is een beschrijving van hoe de software moet werken vanuit het perspectief van een eindgebruikers rol. QS solutions stelt de Features lijst samen tijdens een aantal workshops waaraan medewerkers van de organisatie actief zullen deelnemen.

In de workshops worden de use cases beschreven en de prioriteit wordt per use case bepaald. Het resultaat van de diverse workshops zijn uitgewerkte use cases die beschreven, begroot en geprioriteerd zijn in de Features lijst. Daarnaast zal de uitkomst van de workshops een globale indeling opleveren van de inhoud van de diverse sprints.

Sprints

In het begin van het project worden, op basis van de Features lijst, een aantal sprints voorgesteld. Deze sprints kunnen tussen de 1 en 2 weken duren afhankelijk van de inhoud en complexiteit. Elke sprint levert volledig werkende functionaliteit op inclusief alle benodigde documentatie. Hiermee is het mogelijk om per sprint de opgeleverde functionaliteit te accepteren en in gebruik te nemen.

In het begin van elke sprint, wordt een Sprint Planning Meeting gehouden. Tijdens deze meeting wordt besloten welke items uit de Features lijst in de sprint zullen worden meegenomen. Deze worden in de Sprint Planning geplaatst en het Ontwikkelteam gaat aan de slag.

Wanneer delen van de gewenste functionaliteit gereed zijn, worden deze zo snel mogelijk gedemonstreerd aan de kerngebruikers. Op deze manier is het ook mogelijk om kleine aanpassingen te maken indien gewenst. Aan het eind van de sprint is er een evaluatie en, bij positieve uitkomst, acceptatie van de opgeleverde functionaliteit.