Project Server in de praktijk bij OASEN

“Onberispelijk drinkwater leveren!”

“Bij Oasen werkt inmiddels 80% van de medewerkers projectmatig,” zegt Projectmanager Nino Marino. “Wij willen onberispelijk drinkwater leveren en daarom investeren wij de komende 10 jaar 250 miljoen euro in projecten voor de herbouw van productielocaties, voor de renovatie van waterleidingen en voor allerlei soorten (water) onderzoek. In de periode 2010 tot 2020 staan er meer dan 300 projecten op stapel, die wij gaan managen met Project Server 2010 en straks Project Server 2013. Wij hebben als organisatie -naast de implementatie van het systeem zelf – hard gewerkt aan een organisatie breed begrippenkader, aan de beschrijving van projectrollen en we hebben voor dat alles heel bewust gekozen voor projectmatig werken.” Het invoeren van projectmatig werken, samen met Project Server 2010, heeft geleid tot een goede projectplanning, een inzichtelijke resourceplanning en prognoses voor de budgetten.

Nino: “De projectplanning is de basis voor het goed uitvoeren en scherp bewaken van het project; met de resourceplanning beheren we vooral de toekomstige behoefte aan resources. Project management is voor ons heel belangrijk geworden: welke projecten gaan we doen en welke niet? Wat loopt uit de klauwen? En welke projecten zijn afhankelijk van elkaar?” Alle projecten die op stapel staan, doorlopen vier fasen, van idee/innovatie en vooronderzoek naar daadwerkelijk project en beheer.”

Begrippenkader en rollen

Het projectmatig werken bracht met zich mee dat Oasen goed moest nadenken over de projectorganisatie en de bijkomende begrippen en rollen. Het doel van het begrippenkader was te komen tot een uniforme vastlegging en besturing van projecten Oasen-breed.
Nino: “Soms leek het heel simpel, bijvoorbeeld, wat is het verschil tussen een ‘programma’, een ‘project’ en een ‘klus’? Daarnaast hebben we de projectrollen beschreven zoals de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een opdrachtgever, opdrachtnemer, projectleider en de stuurgroep.”

Resultaten

Oasen zit nu midden in de uitrol, de projectleiders zijn de projecten in project server aan het invoeren. Voor de organisatie is er nu een Oasen-breed gedeeld begrippenkader, een goed beschreven projectorganisatie en één uniforme projectmanagementmethode. Waarbij alle typen sjablonen en (voortgangs-) rapportages allemaal dezelfde vorm hebben.
Nino: “Verder is de digitale projectomgeving voor iedereen ingericht met standaard functionaliteit, voorziet het systeem in de minimale gewenste sturingsinformatie en is het 24 uur per dag beschikbaar.”
Oasen heeft haar doelgroepen getraind om met het systeem te werken, waarbij men gebruik maakt van quick references. De functioneel -, applicatie- en technische beheerders van het systeem zijn opgeleid en er is een digitaal projectdossier in SharePoint. In de nabije toekomst wordt portfoliomanagement nog belangrijker en daarom zal dit één van de prriorotieten zijn bij het verder gebruik van Project Server.Nino Marino (Oasen): “Onberispelijk drinkwater leveren!”