Whitepaper Qare365: Overtref de verwachtingen van de cliënt

Het werk van zorgbemiddelaars is complex. Voordat je invulling kunt geven aan een zorgwens, moet je aan een groot aantal zaken voldoen. Je moet bijvoorbeeld alle gegevens van de potentiële cliënt en diens sociale netwerk in kaart brengen. Ook is het van belang om de zorgwens zo helder mogelijk te omschrijven. Want zo kun je het juiste, bijpassende zorgaanbod vinden. Is dat gelukt? Dan komt de financiering in beeld, het informeren van de zorgorganisatie en het bijwerken van wachtlijsten. Naast dit tijdrovende proces heb je als zorgbemiddelaar ook te maken met toenemende complexiteit door nieuwe regelgeving.

Terwijl het werk van een zorgbemiddelaar al tijdrovend en complex is en nieuwe regelgeving zorgt voor extra complexiteit, werken velen door corona inmiddels (deels) thuis. In deze wereld van hybride werken is onderlinge afstemming bereiken daardoor vaak lastig en onnodig tijdrovend. Daarom is het nog belangrijker dat iedereen met elkaar samenwerkt binnen één systeem dat veilig, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is vanuit de thuiswerkplek én op kantoor.

In deze whitepaper lees je hoe je als zorgbemiddelaar jouw cliënten zo snel mogelijk aan de juiste zorg helpt.

Met als bonus: starten met CRM bij de intake.

Download gratis de whitepaper