World Wildlife Fund (WWF) Deutschland kiest voor QS solutions

In een wereld waarin cyberveiligheid een steeds grotere rol speelt, pakt het Wereld Natuur Fonds dit proactief aan om zo eventuele uitdagingen altijd een stap voor te blijven. Het nam QS Solutions in de arm om door middel van de Cyber Security Assessment Tool (CSAT) het volledige bedrijfsnetwerk door te lichten en zo eventuele risico’s en kwetsbaarheden aan het licht te brengen.

Op basis van dit assessment stelden onze experts een rapport samen met concrete aanbevelingen en prioriteiten. Als volgende stap werd een workshop gefaciliteerd waarin zij samen met het team van WWF een effectief en efficiënt verbeterplan opstelden. Een concreet plan van aanpak op basis van feiten, dat de basis vormt voor het cybersecurity project dat inmiddels wordt uitgerold.

Stefan Brülle, Hoofd IT van WWF: “De wereld om ons heen verandert snel, waardoor ook uitdagingen in een ander perspectief komen te staan. Dat betekent ook een andere aanpak voor WWF.”

Over het Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds zet zich sinds 1962 actief en met succes in voor natuurbescherming over de hele wereld. Het fonds streeft ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Samen met anderen wil het een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven. WWF wordt gesteund door 5 miljoen donateurs wereldwijd en is actief in ruim honderd landen.

Over QS solutions

QS solutions is een Microsoft Gold-gecertificeerde partner die al meer dan 15 jaar Microsoft-diensten implementeert en eigen cybersecuritysoftware ontwikkelt. Het is ons doel de productiviteit van organisaties te vergroten, zonder dat de beveiliging van systemen en gegevens gevaar loopt. Een optimale én gebruiksvriendelijke bescherming van gegevens. Dat is de kracht van QS solutions.

Over de Cyber Security Assessment Tool (CSAT)

Een security assessment geeft in korte tijd inzicht in welke cyberrisico’s er zijn voor de hybride IT-omgeving van de organisatie, en in hoeverre de huidige securitymaatregelen voldoende bescherming bieden. Het legt potentiële kwetsbaarheden en risico’s bloot en biedt een helder plan van aanpak om de cyberveiligheid van de organisatie te verbeteren, precies waar dat nodig is.


Contact

Wil je met ons verder praten over cybersecurity binnen jouw organisatie? Ben je benieuwd welke verbeteringen prioriteit zouden moeten krijgen? En vooral ook wat op korte termijn haalbaar is? Laat het ons weten! Onze experts helpen je graag op weg.

Contact