Certificering

Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. In de ISO 27001 norm staat beschreven hoe informatie procesmatig beveiligd kan worden. Ook stelt de norm eisen voor het vaststellen, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Management Systeem. In het geval van deze norm heet dat systeem ISMS (Information Security Management System). Hieronder valt onder andere het periodiek uitvoeren van een risicoanalyse waarmee risico’s rondom de informatiebeveiliging worden weggenomen.

 

 


Wij zijn ISO 27701 gecertificeerd

ISO 27701 specificeert eisen en geeft richtlijnen voor het inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Privacy Informatie Management Systeem (PIMS). Toetsing op de eisen is alleen mogelijk in combinatie met de eisen uit ISO 27001 en ISO 27002. De standaard is ontwikkeld om een expliciete koppeling mogelijk te maken tussen een ISMS en de AVG. Met ISO 27701 waarborgen wij niet alleen onze eigen informatie, maar maken wij ook aantoonbaar dat wij de privacy van anderen beschermen.