De 10 voordelen van een cybersecurityscan

Cybercrime heeft de laatste jaren een explosieve groei doorgemaakt. Niet alleen grote corporaties zijn er het slachtoffer van, ook het midden- en kleinbedrijf wordt door hackers steeds vaker gezien als een gemakkelijk(er) doelwit. Omdat digitale bedreigingen voortdurend veranderen, is het belangrijk om continu waakzaam te zijn en je te blijven wapenen tegen een cyberaanval.

Steeds meer organisaties kiezen er dan ook voor om periodiek een cybersecurityscan te doen, bijvoorbeeld met behulp van de Cyber Security Assessment Tool (CSAT). Deze tool, ontwikkeld door QS solutions en wereldwijd ingezet door onder andere Microsoft, verzamelt relevante beveiligingsdata uit verschillende bronnen in de hybride IT-omgeving door het scannen van:

  • endpoints zoals laptops, desktops en servers
  • het Azure-cloudplatform
  • de (Azure) Active Directory
  • gegevens in Microsoft 365, SharePoint en Microsoft Intune

Daarnaast gebruikt CSAT een vragenlijst om gegevens te verzamelen over het securitybeleid en andere belangrijke indicatoren.

Maar wat zijn nu de voordelen van zo’n periodiek scan? Voor het gemak zetten we ze hieronder even voor je op een rijtje:

1. Inzicht in kwetsbaarheden (voordat hackers ze vinden!)

Omdat een securityscan potentiële risico’s en kwetsbaarheden in de hybride IT-omgeving blootlegt, geeft deze concreet inzicht in de cyberweerbaarheid van de organisatie. Hackers maken gebruik van vergelijkbare tools om ‘gaten’ in de beveiliging op te sporen en daarvan misbruik te maken. Des te belangrijker dus om hen te slim af te zijn!

2. Gerichte aanpak in plaats van ‘losse flodders’

Met de aanbevelingen die voortkomen uit een securityscan neem je beslissingen op basis van feiten in plaats van een onderbuikgevoel. Zo pak je goed geïnformeerd en doelgericht de zwakke plekken van je organisatie aan. Dat is niet alleen veel effectiever, maar zorgt er ook voor dat het beschikbare cybersecuritybudget op de best mogelijke manier wordt ingezet.

3. Grotere cyberweerbaarheid

Alhoewel het doen van periodieke securityscans op zichzelf de cyberweerbaarheid niet vergroot, is het maar één stap naar het beschermen van gegevens en netwerken. Met de inzichten uit de scans maak je namelijk snel en eenvoudig een actieplan waarmee je jouw organisatie veiliger en weerbaarder maakt. Zo ben je een stuk minder aantrekkelijk voor hackers.

4. Betrouwbaarheidsimago naar de klant

Consumenten en bedrijven zijn zich bewuster dan ooit dat dataveiligheid geen vanzelfsprekendheid (meer) is, en laten dit steeds vaker meewegen bij het al dan niet aangaan van zakelijke relaties. Volgens onderzoek van PwC1)  kunnen organisaties hun vertrouwen terugwinnen door dataveiligheid en privacy als kernwaardes op te nemen in het beleid. Een degelijke cybersecuritystrategie is daar onmisbaar voor.

5. Meet de effectiviteit van je securitystrategie

Door het doen van periodieke metingen leg je niet alleen nieuwe kwetsbaarheden bloot, maar krijg je ook inzicht in de effectiviteit van de beveiligingsstrategie van de organisatie. Het gaat tenslotte niet alleen om het dichten van ‘gaten’, maar ook (juist!) om het voorkomen van kwetsbaarheden. Met de resultaten van de scan kun je de securityaanpak waar nodig aanpassen.

6. Operationele efficiëntie

Hybride bedrijfsnetwerken worden steeds omvangrijker en complexer. Het handmatig in kaart brengen van de veiligheid ervan is voor de meeste organisaties vrijwel onmogelijk. Automatische scans zijn veel sneller en daardoor een stuk efficiënter. Ze lichten de hele organisatie door, verzamelen data uit verschillende bronnen, en laten precies zien waar resources ingezet moeten worden.

7. Grotere betrokkenheid op directieniveau

In veel organisaties belemmert een gebrek aan kennis op directieniveau de aanpak van cybersecurity. Want waar moet je beginnen? De aanbevelingen uit de scans zorgen voor duidelijkheid, waardoor het maken van een concreet actieplan beter behapbaar wordt. Zo creëer je bewustwording en betrokkenheid, en ben je een stap dichter bij budget- en resourceallocatie.

8. Geld besparen

De directe en indirecte financiële gevolgen van een cyberaanval zijn enorm. Door actie te nemen op periodieke scans verklein je de kans op een aanval, en bovendien kan je in veel gevallen gebruikmaken van software die je allang in huis hebt! Daarnaast valt er natuurlijk veel te besparen door de toegenomen operationele efficiëntie en het doelgericht inzetten van resources.

9. Compliance

Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met dataprivacyvoorschriften zoals vastgesteld in de AVG. Daarnaast komt er steeds meer specifieke cybersecurityregelgeving vanuit de EU, met als doel om Europa beter te beschermen tegen cyberaanvallen. Een voorbeeld hiervan is NIS 22). Om te kunnen voldoen aan dit soort wet- en regelgeving is een periodieke scan een must.   

10. Meebewegen met het veranderende cybersecuritylandschap

Om flexibel en effectief te kunnen meebewegen met de zich steeds ontwikkelende cyberrisico’s, móét je als organisatie voortdurend op de hoogte blijven van je kwetsbaarheden. Een periodieke securityscan is dan ook een essentieel onderdeel van een gezonde beveiligingsstrategie. Het helpt je uiteenlopende beveiligingsrisico’s te beheersen en nieuwe vormen van cybercrime voor te blijven.

1) PwC: Four steps to gaining consumer trust in your tech

2) KvK: Europese cyberwetten: dit gaan ze voor je bedrijf betekenen

Stappenplan voor een betere cyberveiligheid

mockup whitepaper Security Assessment CSATIn onze whitepaper ‘Security Assessment: de eerste stap in cyberveiligheid’ gaan we dieper in op het belang van periodieke risicoanalyses. Hoe volwassen is jouw organisatie op het gebied van cyberveiligheid? Wat zijn de kwetsbaarheden en risico’s? Welke stappen kun je nemen om de veiligheid te verbeteren en waar zouden je prioriteiten moeten liggen? Concrete, bruikbare informatie die jij meteen kunt toepassen.


Online adviesgesprek via Teams